Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai grupės nariai mokykloje:

  • Inga Kazokaitytė, 3 klasės mokytoja,
  • Jūratė Plaktonytė, dailės mokytoja, bibliotekininkė,
  • Irma Rodaitienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Tikslas: Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokyklos aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymui visą gyvenimą.


Uždaviniai: 

  1. Integruoti ugdymo karjerai programą į ugdymo procesą (pamokas, klasės valandas, renginius, edukacines išvykas ir kt.), siekiantugdyti savęs pažinimo, karjeros galimybių, karjeros planavimo ir įgyvendinimo kompetencijas.

  2. Vykdyti mokinių profesinį konsultavimą,informavimą ir veiklinimą.

  3. Sistemingai bendradarbiauti su  mokyklos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais, stiprinant mokinių profesinį orientavimąsi.

  4. Organizuoti ir vykdyti mokinių profesinio orientavimo stebėseną mokykloje.


Naudinga informacija

 

  • Ugdymo karjerai bendroji programa

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/uk_bendoji_programa.html

 

·      mukis.lt

·      aikos.smm.lt

·      euroguidance.lt

·      lamabpo.lt

·      karjera.puslapiai.lt

·      studijos.lt

·      ldb.lt

·      portalas.emokykla.lt

Testai

 Informacija apie profesijas:

Informacija apie egzaminus

Filmai apie profesijas

Gyvenimo aprašymo rengimas

  • Gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos

Mokymo įstaigos

 
  2022 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.