Korupcijos prevencija

Jonavos r. Bukonių  mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-67 "Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT, sąrašo patvirtinimo"


Jonavos r. Bukonių  mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1V-48 "Dėl pareigų sąrašo patvirtinimo"


Jonavos r. Bukonių  mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-93 "Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo"


Jonavos r. Bukonių  mokyklos – daugiafunkcio centro 2019-2021 m. korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas


Jonavos r. Bukonių  mokyklos – daugiafunkcio centro 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 m. ataskaita


Jonavos r. Bukonių  mokyklos – daugiafunkcio centro 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2019 m. ataskaita


Apie korupcijos atvejus galite pranešti:

  • Jonavos r. Bukonių mokyklos – daugiafunkcio centro direktorei Daliai Autukienei, tel. 8 (349) 49785, el. paštas dalia.autukiene@bukoniumokykla.lt
  • atsakingai už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje direktoriaus pavaduotojai ugdymui Irma Rodaitienei, tel. 8 (349) 49600, el. paštas irma.rodaitiene@bukoniumokykla.lt

visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


    Jonavos r. Bukonių mokykloje - daugiafunkciame centre Jonavos rajono savivaldybės mero 2021 m. rugsėjo 28 d. potvarkiu "Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo" Nr. 2B-126 priimtas nusišalinimas nuo rengimo, svarstymo ar priėmimo sprendimų ir pateiktos rašytinės rekomendacijos nuo kokių pareigų atlikimo privaloma nusišalinti.


AKTUALIOS NUORODOS

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos

 
  2021 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.