Teisinė informacija

Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.


Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m.)


LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

 
  2019 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.