Teisės aktai

Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.


Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą publikuojami:

LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Ikimokyklinis ugdymas  http://www.jonava.lt/web/jonava/ikimokyklinis-ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/priesmokyklinis-ugdymas

Pradinis ugdymas http://www.jonava.lt/web/jonava/pradinis-ugdymas

Pagrindinis ugdymas  http://www.jonava.lt/web/jonava/pagrindinis-ugdymas

 
  2017 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.