Išorės

2011 m. spalio mėn. 17-20 d. vyko išorės auditas.

IŠ JONAVOS RAJONO BUKONIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI:

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Svarbus mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje, puikūs santykiai. 

2. Veiksmingas neformalusis švietimas.

3. Tinkamas pamokos uždavinio formulavimas ir įgyvendinimas .

4. Lankstus mokymosi veiklos  diferencijavimas .

5. Paveikus vertinimas ir įsivertinimas pamokoje.  

6. Pakankamai kryptingas mokinių dalyvavimas olimpiadose, projektuose, konkursuose.

7. Kryptinga bendroji rūpinimosi mokiniais politika.

8. Įsivertinimas svarbus ir veiksmingas mokyklos veiklos tobulinimui.

9. Puiki lyderys mokykloje.

10.Tikslingas lėšų pritraukimas  ir panaudojimas.

Mokyklą verta pagirti už aplinkos jauku.

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

                  1. Mokinių aktyvumas pamokoje.

2. Mokinių mokymasis bendradarbiaujant.

3. Atskirų mokinių pažanga.

4. Akademiniai pasiekimai.

5. Tėvų pagalba mokantis.


isoresvertin

 
  2022 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.