Projektai

JONAVOS R. BUKONIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO

 INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTUOSE


VYKDOMI PROJEKTAI


1Dalyvaujame iniciatyvoje "Būsiu" - nacionalinis projektas3
2Dalyvaujame "Mes rūšiuojam"#
3Dalyvaujame "Sveikatą stiprinančių mokyklų" projekte#


ĮVYKDYTI PROJEKTAI


1Dalyvavome kartu su Lietuvos vaikų neformaliojo švietimo centru Europos sąjungos lėšų finansuojamame projekte ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001) kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymo edukacinė veikla - plaukimas.Daugiau info čia
2Dalyvavome projekte "Matematika - laimėtojų mokslas"

(2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" įgyvendinimo priemonės 09.2.1-ESFA-K-728" Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas" įgyvendinimas)

projektas MLM 2018

Daugiau info čia
3
Dalyvavome Erasmus+ projekte 
„My education, my job, my future“

Daugiau info čia

       


 

 

Mokykloje vykdomas projektas „ Jonavos rajono Bukonių pagrindinės mokyklos 90 metų jubiliejaus ir bendruomenės šventė“, pateiktas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisykles. Projekto įgyvendinimo trukmė 2011-06-01 – 2012-06-01. Projekto vertė - 50000Lt., iš jų 9747 Lt.  skyrė Jonavos rajono savivaldybė.

Pinigai buvo skirti tautiniams drabužiams, muzikos instrumentams, garso aparatūros komplektui, kompiuteriui, multimedijos projektoriui pirkti. Pastatytas stogastulpis, skirtas mokyklos jubiliejui, atidarytas mokyklos istorijos muziejus, sukurtas filmas apie mokyklos 90 metų šventę. Iš projekto pinigų apmokėtos draudimo ir viešinimo paslaugos.

Taip pat  iš projekto lėšų gautas finansavimas knygai apie Bukonių mokyklos istoriją išleisti. Knygai rašyti buvo sudaryta darbinė mokytojų grupė, kuriai vadovavo Joana Valutkevičiūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja. Jai talkino Elena Tuzovienė, direktorė, Aurelija Kuperskienė, anglų kalbos mokytoja, Aistė Pilipavičiūtė, lietuvių kalbos mokytoja, Virginija Takarevičienė, pradinių klasių mokytoja, Jolanta Vilkaitė, socialinė pedagogė, Inga Lisovskienė, spec. pedagogė.  

Medžiaga apie mokyklos istorijos kelią buvo renkama iš  mokyklos metraščių, mokyklos laikraščio leidinių, iš buvusių mokinių, mokytojų, vadovų pasakojimų. Ypač daug informacijos knygai pateikė Janina Pavilionytė, buvusi mokytoja, Vaclovas Slivinskas, buvęs mokinys.  Knygoje pateikiama informacija apie mokyklos vadovus, mokytojus, mokinių laidas, mokinių pasiekimus, vestus projektus, apie šiandieninę mokyklą ir jubiliejinę mokyklos 90 šventę. Rašant knygą, nebuvo pamiršti ir vadovų, mokytojų bei buvusių mokinių prisiminimai. 

Tikimės, kad ši knyga padės sugrįžti į vaikystės, jaunystės prisiminimus bei džiugias mokyklinio gyvenimo akimirkas, dar kartą leis susitikti  su kažkada gyvenimo kelyje sutiktais žmonėmis. O gimtoji mokykla prisiminimuose išliks kaip židinys, prie kurio norėsis vis sugrįžti.

Norėtųsi, kad buvę mokiniai neprarastų ryšio su klasės draugais, mokytojais, dažniau prisimintų savo gimtąją mokyklą. Čia dirbę ar dirbantys mokytojai pajaustų, jog jie šioje mokykloje paliko didžiąją savo gyvenimo patirtį, žinias ir amžiams išliko savo mokinių širdyse.

                                                               Mokyklos direktorė Elena Tuzovienė

                                                               


 
  2022 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.