Mokiniai

2020-2021 m. m.

2020 m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 148 mokiniai:

                                                                   ikimokyklinio ugdymo grupėje - 33 vaikai,

        jungtinėje priešmokyklinio ugdymo grupėje - 10 vaikų,

       1 -  4  klasėse - 49 mokinių,

       5 - 10 klasėse - 56 mokiniai.

 
  2021 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.