Vadovai

Dalia INTpsl

Direktorė  Dalia Autukienė

Kontaktai    8 – 349 – 49785

Išsilavinimas  aukštasis

1986 – 1991 m. – Vilniaus pedagoginis institutas

              Darbo patirtis

1991 -1996 m. – Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla, mokytoja

1996 – 2016 m. – Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadovo kvalifikacinė  kategorija, biologijos mokytoja metodininkė

2016 - 11 - 01 - 2017 - 08 - 20 d. - Jonavos r. Bukonių mokyklos - daugiafunkcio centro l. e. direktoriaus pareigas

Nuo 2017 - 08 - 21 d. - Jonavos r. Bukonių mokyklos - daugiafunkcio centro direktorė, II vadovo kvalifikacinė  kategorija

             Papildoma veikla

1995-2014 m. – Lietuvos skautijos  Kauno krašto Medeinės (Bukonių) draugovės draugininkė

Nuo 2003 m. – Lietuvos skautijos Kauno krašto Šventosios tunto (Jonavos r.) tuntininkė

2014-2016 m.  - Lietuvos skautijos tarybos narė

2005-2013 m. – Bukonių VIPTo (Viešosios interneto prieigos taško) kuratorė

Nuo 2010 m. kovo mėn. – Bukonių kaimo bendruomenės pirmininkė

Direktoriaus pareigybės aprašymas

--------------------------------------------------------------------------------------------


1irma

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Irma Rodaitienė

Kontaktai 8-349-49785

Išsilavinimas aukštasis

2002-2006 m. Vilniaus universitetas, statistikos bakalauras

2011-2014 m. Lietuvos edukologijos universitetas, dalyko pedagogika, matematikos bakalauras

2020-2022 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, švietimo lyderystės programos magistras

                    Darbo patirtis

2006-2008 m. UAB „Signeda“, pirkimų vadybininkė

2008-2010 m. UAB koncernas „Achemos grupė“, kainų ir pirkimų analizės biuro vadybininkė

2014-2015 m. Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla, informacinių technologijų mokytoja

Nuo 2015-12-14 d. Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų ir matematikos mokytoja


Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

 
  2022 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.