Darbuotojai

Kolek2017


Jonavos r. Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagoginiai darbuotojai

2017 - 2018 m.m.


Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Dalyko kvalifikacinė kategorija

Dėstomi dalykai,

vadovavimas klasei

 

Pareigos

1.

Dalia Autukienė

Aukštasis

Antroji vadovo kvalifikacinė kategorija,

biologijos mokytoja metodininkė 

 

Direktorė-1 et.

2.

Aurelija Kukienė

Aukštasis

Anglų  kalbos vyr. mokytoja

Anglų  k.

10 kl. vadovė

 


3.

Modesta Korepina

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojaIkimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja - 0,25 et. 

4.

Ona Vaitkevičienė

Aukštesnysis

Pradinių kl. vyr. mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė - 0,6 et.

Pailgintos dienos grupės auklėtoja -  0,25 et.

5.

Milda Bernotienė

Aukštasis

Pradinių kl. mokytoja metodininkė
Anglų k. mok. prof. kvalifikacija

2 ir 4 kl. mokytoja

Rašymo b.

 

 

6.

Inga Kazokaitytė

Aukštasis

Pradinių kl. vyr. mokytoja,

Anglų k. mok. prof. kvalifikacija

1  kl. mokytoja

Skaitymo b.

 

 

7.

Jolita Pranskūnienė

Aukštasis

Pradinių kl. vyr. mokytoja

3 kl. mokytoja

Liaudies šokių b.

Ritminių šokių b.

Skautų b.


8.

Aistė Pilipavičiūtė

Aukštasis

Lietuvių k. mokytoja

 

Lietuvių k. 5, 6, 7, 9 kl.

Lietuvių kalbos pamokos mok. poreikiams
tenkinti 5, 6, 7, 9 kl.

Maironiečių b.

"Skaitau ir rašau" b.
6 kl. vadovė

 

9.

Dainius Bisigirskas

Aukštasis

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno k.

Žmogaus sauga

Gamta ir žmogus

Biologija

Sportinių žaidimų b.

Sporto b.

"Sportuoju ir mąstau" b. 

 Laborantas -0,05 et.

10.

Eglė Pratkelienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja metodininkė

Muzika

 

11.

Svetlana Vorobjova

Aukštasis

Rusų k. vyr. mokytoja

Etikos mokytoja metodininkė

Rusų k.

Dorinis ugdymas (etika)

Valančiukų b.

Mokytojo padėjėja - 0,25 et.

12.

Laima Mačiūnienė

Aukštasis

Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė

Dailė

Technologijos

Dailės b.

Menų b.
9 kl. vadovė


13.

Neringa Razumienė

Aukštasis

Matematikos mokytoja

Matematika 5, 6, 8, 9, 10 kl.

Matematikos pamokos mok. poreikiams
tenkinti -  5, 6, 8, 9, 10 kl.

5 kl. vadovė


14.

Jūratė Stankaitienė

Aukštasis

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorija

Pilietiškumo pagrindai 

 

15.

Angelė

Gabnienė

Aukštasis, neuniversitetinis

Socialinė pedagogė
Ikimokyklinio ugdymo gr. auklėtoja - 1 et.

16.

Rasa Mogenienė

Aukštasis

Fizikos mokytoja metodininkė 

Fizika


Laborantė -0,05 et.

17.

Dovilė Bisigirskienė

Aukštasis

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalba 8, 10 kl.

kl. vadovė
Lietuvių kalbos pamokos mok. poreikiams  tenkinti 8, 10 kl.

Sceninės raiškos b.18.

Jolanta Vilkaitė

Aukštasis

Socialinė pedagogė, metodininkė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Soc. pedagogė - 0,75 et.
Pailgintos dienos grupės auklėtoja- 0,25 et.


19.

Pranciška Neringa Bubelytė

Aukštasis

Tikybos vyr. mokytoja

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

20.

Vidmantas
Smilgaitis

Aukštesnysis

Technologijų mokytojas

Technologijos

 

 

21.

Jolita Minkštimaitė

Aukštasis

 

Geografijos vyr. mokytoja

Geografija

Ekonomika ir verslumas

 

22.

Irma Rodaitienė

Aukštasis

 

Matematikos mokytoja

Informacinės technologijos

Matematika  7 kl.

7 kl. vadovė

Direktorės  pavaduotoja ugdymui -0,75 et.

23.

Jurgita Šalaviejienė

Aukštasis

Chemijos mokytoja

Chemija

 

Laborantė -0,05 et.

24.

Algina Šimatonytė

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinio ugdymo grupės vyr. auklėtoja


Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja -0,5 et.

25.

Livija Kurganova
Aukštasis
Spec. pedagogė


Spec.  pedagogė - 0,75 et.

bibliotekininkė -  0,75 et.

 26.

Justina Zinė

Aukštasis

Spec. pedagogė

Logopedė

 

Spec.  pedagogė - 0,25 et.

Logopedė -0,75 et.Jonavos r. Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnaujantis personalas


Eil.nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1

Irina Kestenienė

raštvedė, statistikė

2

Jonas Autukas

direktorės pavaduotojas ūkiui,
pastatų priežiūros darbininkas

3

Algis Ramanauskas

vairuotojas

4

Rita Cibienė

valytoja

5

Ona Grindaitienė

valytoja

6

Jurgita Ramanauskienė

valytoja

7

Daiva Širkaitė

budėtoja

8

Virma Šimonienė

kiemsargė

9

Antanas Autukas

sargas, kūrikas

10

Ivan Ciba

sargas

11

Laimutė Kestenienė

sargė

12

Antanas Mockus

elektrikas

13

Alvydas Kasilauskas

kūrikas, pastatų priežiūros darbininkas

 14
Olga Bošienė
ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
 
  2017 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.