Darbuotojai

Jonavos r. Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagoginiai darbuotojai

2018 - 2019 m. m.


Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Dalyko kvalifikacinė kategorija

Dėstomi dalykai,

vadovavimas klasei

 

Pareigos

1.

Dalia Autukienė

Aukštasis

Antroji vadovo kvalifikacinė kategorija,

biologijos mokytoja metodininkė 

 

Direktorė-1 et.

2.

Aurelija Kukienė

Aukštasis

Anglų  kalbos vyr. mokytoja

Anglų  k.

9 kl. vadovė

 


3.

Modesta Korepina

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja

Muzika


Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja - 0,25 et. 

4.

Ona Vaitkevičienė

Aukštesnysis

Pradinių kl. vyr. mokytoja

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė - 0,6 et.

Pailgintos dienos grupės auklėtoja -  0,25 et.

5.

Milda Bernotienė

Aukštasis

Pradinių kl. mokytoja metodininkė
Anglų k. mok. prof. kvalifikacija

1 kl. mokytoja

Skaitymo b.

 

 

6.

Inga Kazokaitytė

Aukštasis

Pradinių kl. vyr. mokytoja,

Anglų k. mok. prof. kvalifikacija

2 ir 3  kl. mokytoja

Skaitymo b.

 

 

7.

Jolita Pranskūnienė

Aukštasis

Pradinių kl. vyr. mokytoja

4 kl. mokytoja

Liaudies šokių b.

Ritminių šokių b.

Skautų b.


8.

Aistė Pilipavičiūtė

Aukštasis

Lietuvių k. mokytoja

 

Lietuvių k.

Lietuvių kalbos pamokos mok. poreikiams
tenkinti 5, 8, 10 kl.

"Skaitau ir rašau" b.

7 kl. vadovė

 

9.

Dainius Bisigirskas

Aukštasis

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Kūno k.

Žmogaus sauga

Gamta ir žmogus 6 kl.

Biologija

Sportinių žaidimų b.

Sporto b.

"Sportuoju ir mąstau" b. 

Robotikos b.


10.

Svetlana Vorobjova

Aukštasis

Rusų k. vyr. mokytoja

Etikos mokytoja metodininkė

Rusų k.

Dorinis ugdymas (etika)

Valančiukų b.


11.

Laima Mačiūnienė

Aukštasis

Dailės ir technologijų mokytoja metodininkė

Dailė

Technologijos

Dailės b.

Menų b.
10 kl. vadovė


12.

Neringa Razumienė

Aukštasis

Matematikos mokytoja

Matematika 5, 6, 7, 9, 10 kl.

Matematikos pamokos mok. poreikiams
tenkinti -  6, 7, 9, 10 kl.

6 kl. vadovė


13.

Vita Montvilienė

Aukštasis

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorija

Pilietiškumo pagrindai 

 

14.

Angelė

Gabnienė

Aukštasis, neuniversitetinis

Socialinė pedagogė
Ikimokyklinio ugdymo gr. auklėtoja - 1 et.

15.

Rasa Mogenienė

Aukštasis

Fizikos mokytoja metodininkė 

Fizika16.

Jolanta Vilkaitė

Aukštasis

Socialinė pedagogė, metodininkė

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Soc. pedagogė - 0,75 et.
Pailgintos dienos grupės auklėtoja- 0,25 et.

17.

Pranciška Neringa Bubelytė

Aukštasis

Tikybos vyr. mokytoja

Dorinis ugdymas (tikyba)

 

18.

Vidmantas
Smilgaitis

Aukštesnysis

Technologijų mokytojas

Technologijos

 

 

19.

Jolita Minkštimaitė

Aukštasis

 

Geografijos vyr. mokytoja

Geografija

Ekonomika ir verslumas
Gamta ir žmogus 5 kl.
5 kl. vadovė

 

20.

Irma Rodaitienė

Aukštasis

 

Matematikos mokytoja

Informacinės technologijos

Matematika  8 kl.

8 kl. vadovė

Direktorės  pavaduotoja ugdymui -0,75 et.

21.

Jurgita Šalaviejienė

Aukštasis

Chemijos mokytoja

Chemija

 22.

Algina Šimatonytė

Aukštesnysis

 

Ikimokyklinio ugdymo grupės vyr. auklėtoja


Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja -0,5 et.

23.


24.

Livija Kurganova

Evelina Aleliūnienė
Aukštasis


Aukštasis
Spec. pedagogė


Bibliotekininkė


Spec.  pedagogė - 1 et.

Bibliotekininkė -  0,75 et.

Mokytojo padėjėja - 0,25 et.

 25.

Ilona Raubienė

Aukštasis

Logopedė

 

Logopedė -0,75 et.Jonavos r. Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro aptarnaujantis personalas


Eil.nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1

Irina Kestenienė

raštvedė, statistikė

2

Jonas Autukas

direktorės pavaduotojas ūkiui,
pastatų priežiūros darbininkas

3

Algis Ramanauskas

vairuotojas

4

Rita Cibienė

valytoja

5

Ona Grindaitienė

valytoja

6

Jurgita Ramanauskienė

valytoja

7

Daiva Širkaitė

budėtoja

8

Virma Šimonienė

kiemsargė

9

Antanas Autukas

sargas, kūrikas

10

Ivan Ciba

sargas

11

Laimutė Kestenienė

sargė

12

Antanas Mockus

elektrikas

13

Alvydas Kasilauskas

kūrikas, pastatų priežiūros darbininkas

 14
Olga Bošienė
ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja
 
  2019 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.