Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 -09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 -06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 -03-31 duomenis


Finansinės ataskaitos už  metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 -09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 -06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 -03-31 duomenis


Finansinės ataskaitos už  metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 -09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 -06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 -03-31 duomenis 


Finansinės ataskaitos už  metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 -09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 -06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 -03-31 duomenis 


Finansinės ataskaitos už  metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 -09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 -06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 -03-31 duomenis 


Finansinės ataskaitos už  metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 -09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 -06-30 duomenis 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 -03-31 duomenis 


Finansinės ataskaitos už  metus, pasibaigusius 2015 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 -09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 -06-30 duomenis 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 -03-31 duomenis 


Finansinės ataskaitos už  metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 -09-30 duomenis 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai  per  ataskaitinį laikotarpį 2013-01-01 - 2013-09-30 (4 priedas)

Aiškinamasis raštas pagal 2013 -09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 -09-30 duomenis (2 priedas)

Veikos rezultatų ataskaita pagal 2013 -09-30 duomenis (2 priedas)

Aiškinamasis raštas pagal 2013 -06-30 duomenis

Veikos rezultatų ataskaita pagal 2013 -06-30 duomenis (2 priedas)

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 -06-30 duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai  per  ataskaitinį laikotarpį (4 priedas)


2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės rezultatų ataskaita pagal 2012 m. rugsėjo  mėn.30d.duomenis

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2012 m. kovo 31d. (4 forma)


 
  2021 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.