Naujienos

Žygis „Jonavos rajono laisvės kovų istorija“

2017-05-18

Gegužės 18 d. septyni 7-8 klasių mokiniai, kartu su istorijos mokytoja Jūrate Stankaitiene ir kūno kultūros mokytoju Dainiumi Bisigirsku, dalyvavo kasmetiniame rajoniniame žygyje „Jonavos rajono laisvės kovų istorija“. 

Šio žygio tikslas -  pagerbti Jonavos rajone 1944-1953 metais žuvusius rezistencinės kovos dalyvius.  

Žygio metu mokiniai buvo susipažinti su atmintinomis Jonavos rajono  partizanų žūties vietomis:  Vanagiškių, Martyniškių, Bukonių, Reniūnų, Bazilionių kaimuose, Žeimių miestelyje.
Mokytojai su mokiniais sutvarkė partizanų žūties vietas, pasodino gėles, uždegė atminimo žvakutes. 
Žygio metu svečiai: tremtinė V. Gabužienė ir knygos „Partizaninis karas Vidurio Lietuvoje“ autorius V. Slivinskas, pasakojo apie partizaninio karo etapus, partizanų buitį bei juos tykančius pavojus, apie vietinius išdavikus  - stribus ir partizanų žudynes.

Bukonių skautai išalkusius žygio dalyvius, susibūrusius prie Mimainių ežero,  vaišino koše ir arbata, o V. Slivinskas padovanojo knygų, o tremtinės - dainas.

Šis žygis - pilietiškumo pamoka apie meilę tėvynei, savo kraštui, artimam žmogui (labai tikiuosi) pasiliks mokinių atmintyje ir pažadins norą domėtis garbinga savo šalies istorija.


Jūratė Stankaitienė, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė

Atgal

 
  2017 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.