Naujienos

Tarėmės aktualiais klausimais

2019-10-10

Visuotinio tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimo metu aptarėme vaikų, mokinių ugdymo(si) klausimus, lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarką ir kitus klausimus, susitarėme dėl aktualių darbo tvarkos taisyklių punktų. Vyko individualūs pokalbiai su klasių vadovais, pedagogais, pagalbos mokiniui specialistais rūpimais klausimais.
Labai dėkojame už gausų ir aktyvų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dalyvavimą. AČIŪ JUMS už bendradarbiavimą, rūpinimąsi savo vaikais.
Dalia Autukienė, direktorė

Atgal

 
  2023 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.