Naujienos

Piligriminis žygis - tai „PADĖKA UŽ LIETUVOS LAISVĘ“

2018-05-18

Gegužės 18 d., penktadienį, Bukonų MDC mokiniai, lydimi direktoriaus pavaduotojos ugdymui, mokytojos Irmos, dalyvavo Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 3-5 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos) piligriminiame žygyje pėsčiomis iš Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčios į Skarulių šv. Onos bažnyčią. Šis žygis - tai „PADĖKA UŽ LIETUVOS LAISVĘ“, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Žygį organizavo Jonavos dekanato tikybos mokytojų metodinis centras su šv. apašt. Jokūbo parapija bei Šiluvos Švč. M. Marijos Draugijos Jonavos skyrius, kurio moterys vaikus Skarulių bažnyčios šventoriuje pasitiko su įvairiausiais, net gurmaniško skonio blynais. Kelionės metu pusšimtis vaikų, vadovaujamų ses. Pranciškos, meldėsi Rožinį įvairiomis savo ir bendrai išsakytomis intencijomis, giedojo ir dėkojo už Lietuvą. Skarulių bažnyčioje dekanas kun. Audrius Mikitiukas pakvietė vaikus Švč. Sakramento garbinimui, kurio eigą su mokinėmis pravedė mokyt. Vaida Tamelienė. Pasibaigus pamaldoms vaikai gavo atminimo dovanėles - Popiežiaus Pranciškaus „Gerojo Ganytojo“ kryželius, Fatimos Apsireiškimų paveikslėlius.


s. N. P. Bubelytė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

Atgal

 
  2023 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.