Naujienos

Patirties sklaida: ugdymas bendradarbiaujant edukacinės įtraukties sąlygomis

2023-10-26

             Bendradarbiaujant su Prienų švietimo pagalbos tarnyba, mūsų ugdymo įstaigoje lankėsi Prienų rajono ugdymo įstaigų specialiosios pedagogės ir logopedės. Tai Prienų švietimo pagalbos tarnybos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymas bendradarbiaujant edukacinės įtraukties sąlygomis “ edukacinė išvyka - seminaras "Ugdymo turinio organizavimas skirtingų poreikių turintiems mokiniams. Kolegialioji Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro patirtis".
Direktorė Dalia Autukienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Rodaitienė supažindino su Jonavos r. Bukonių mokyklos – daugiafunkcio centro edukacinės įtraukties sąlygomis, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Livija Kurganova pristatė įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo situaciją ir galimybes Jonavos r. Bukonių mokykloje – daugiafunkciame centre, logopedė Živilė Andrulienė pasidalijo STEAM veiklų ir priemonių panaudojimo galimybių vaikų kalbos ugdyme patirtimi. Seminaro dalyvės diskusijos metu aptarė ugdymo turinio organizavimą skirtingų poreikių turintiems mokiniams Prienų rajono ugdymo įstaigose ir Jonavos r. Bukonų MDC, įtraukiojo ugdymo organizavimo lūkesčius ir galimybes, susipažino su ugdymo(si) aplinkomis.
             Nuoširdus AČIŪ Prienų ŠPT metodininkei Oksanai Radzvilavičienei už bendradarbiavimo tęstinumą.       
                     
                                                                                                                     Dalia Autukiene, direktorė

Atgal

 
  2023 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.