Naujienos

Dalijomės darbo patirtimi

2018-11-02

Lapkričio 2 dieną Bukonių mokykloje-daugiafunkciame centre vyko seminaras ,,Ugdymo(si) siekis-mokinio asmeninė pažanga“, kurio metu darbo patirtimi dalijosi Jonavos r. Upninkų pagrindinės mokyklos ir Jonavos r. Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai. Seminaro dalyvius pasveikino ir  apie mokinio asmeninės pažangos stebėjimo būtinybę kalbėjo Jonavos r. Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė D. Autukienė. Upninkų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja  V. Palaimienė skaitė pranešimą tema ,,Skaitymo įgūdžių lavinimas projektinėje veikloje“. Jos kolegė, A. Liutkevičienė pasakojo apie ,,Tarpdalykinės integracijos įtaką mokinio asmeninei pažangai“. Svečių pateikta informacija sužavėjo savo  idėjomis ir veiklų įvairove. Apie ,,Savivaldų mokymą(si) taikant skaitymo strategijas kaip pagalbą siekiant pažangos“ kalbėjo pradinių klasių mokytoja J. Pranskūnienė, kuri pabrėžė netradicines ir kūrybingas mokinių skaitymo veiklas. Pradinių klasių mokytoja I. Kazokaitytė skaitė pranešimą tema ,,Savivaldaus mokymosi skatinimas pamokose – mokinio asmeninės pažangos siekis“, kuriame atsispindėjo netradiciniai mokinių ugdymosi būdai. Mokyklos spec. pedagogė L. Kurganova kalbėjo apie ,,Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, savivaldaus ugdymosi skatinimą lietuvių kalbos pamokose ir popamokinėje veikloje“ ir sužavėjo savo pagaminta ir sėkmingai taikoma ugdymo procese metodine priemone ,,Kirmėlytė“. Mokytoja M. Bernotienė savo pranešime ,,Savivaldaus mokymosi etapai siekiant mokinio asmeninės pažangos“ akcentavo savarankiškumo svarbą ugdant bei didelę mokinio darbštumo reikšmę pranešime ,,SUP mokinio asmeninės pažangos sėkmė“. Apibendrinus seminarą dalyviai džiaugėsi, kad išgirdo nemažai įdomių minčių, būdų ir metodų, galbūt naujų idėjų savo tolimesnėms veikloms. Laikas neprailgo. Pasimokyti vieniems iš kitų visada naudinga ir svarbu. Dėkojame svečiams už įdomias mintis ir visiems seminaro dalyviams už norą dalintis ir sėkmingą bendradarbiavimą.

 

Milda Bernotienė, pradinių klasių mokytoja

Atgal

 
  2023 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.