Bendruomenės susitarimai

Susitarimai:

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarka. 2010-09-03 direktorės įsakymas Nr. 1V- 10;

Mokytojų metodinių darbų parengimo, pateikimo ir saugojimo tvarka. 2010-12-08 direktorės įsakymas Nr. 1V- 40;

Mokinių skatinimo tvarka. 2011-03-31 direktorės įsakymas Nr. 1V- 86;

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai. 2011-06-30 direktorės įsakymas Nr. 1V- 115;

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos tvarka. 2011-08-31 direktorės įsakymas Nr. 1V- 125;

Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarka ir priemonių planas. 2011-08-31 direktorės įsakymas Nr. 1V- 126;

Mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarka 2011-12-30 direktorės įsakymas Nr. 1V- 54;

"Dėl atsargumo priemonių taikymo mokykloje, siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio vaikų sveikatai naudojant mobiliuosius telefonus" 2012-02-07 direktorės įsakymas Nr. 1V- 83;

Pamokų lankomumo tvarka 2012m.

Bukonių mokyklos krūvių reguliavimo tvarka 2012m.

Mokytojų skatinimo tvarka

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas


 
  2017 © Visos teisės saugomos. Jonavos r. Bukonių mokykla-daugiafunkcis centras.